Parti Kapatma Kaldırılmalı, Anayasa Mahkemesi Kapatılmalı, Türkiye’deki Jüristokrasiye Son Verilmelidir

 

MHP BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ

Anayasa Mahkemesinin kuruluşundan bu yana kapatılan siyasi parti sayısı 24 olmuştur. Ancak, bu partiler yeniden kurulmuş ve bugün de farklı isimlerle de olsa siyasi misyonlarını sürdürmektedirler. Ancak demokratik rejimin ve siyasi hayatımızın istikrar kazanamamasının temel nedenlerinin başında, bu müdahaleler olmuştur. Yargı Türkiye’yi bir siyasi kaosun içine sürüklemekten ve çok ağır siyasi sorunlar yaratmaktan kaçınmalıdır.

Yargı organlarının verecekleri hükümler hukuki bakımdan tartışılmazdır. Ancak, bunların Türk milletinin vicdanında karşılık bulması ve kabul görmesi de gerekir. AKP’nin siyasi tasfiyesini ancak Türk milleti yapabilecektir. Bunun yeri, yolu ve yöntemi de, milli iradenin tecelli edeceği seçim sandığıdır.

Anayasa’nın 68. ve 69. maddelerinin gözden geçirilerek, siyasi partilerin temelli kapatılması yerine, parti üyeleri, yöneticileri ve milletvekillerinin bireysel olarak sorumlu tutulmasını ve bunlar hakkında cezai soruşturma ve yaptırım uygulanmasını öngören yeni bir düzenleme yapılması üzerinde durulabilecektir. 

HUKUKÇU KÂZIM BERZEG
 
Demokratik ülkelerde Anayasa Mahkemesi’nin demokrasiyle bağdaşabilirliği ciddi biçimde tartışılmaktadır. İkinci Dünya Harbi’nden sonra demokrasiye istikrar kazandırmış ülkelerin çoğunda Anayasa Mahkemesi yoktur.  Olanların da da meclis üzürinde yargı denetimi yetkisi bulunmamaktadır.

 

HUKUKÇU KEZBAN HATEMİ
 
Derhal yapılması gereken şey savcı hakkında dava açılmasıdır. Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulmalıdır. Cumhurbaşkanının parti kapatılması yoluyla görevden alınmasını hiç gördünüz mü? Buna yargının siyasallaşması denir.

 

Cumhurbaşkanının davaya dahil edilmeye çalışılması savcının Anayasaya uymayan bir müdahalesidir. Bu durumda da savcıya gereği yapılır. Cumhurbaşkanı tarafsız bir konumdadır nasıl olurda davaya konu edebilirsiniz.

 

ESKİ BAKAN HASAN CELAL GÜZEL

 

Sanki Anayasa Mahkemesi, yasamanın üzerinde bir hiyerarşik merci hâline gelmiştir. Kanun yürürlüğe giriyor ama herkesin gözü AYM’ye çevriliyor. TBMM’nin yüzde 20’lik kısmı, jakoben oligarşiyi desteğine alarak millet iradesini tersine çevirmeye çalışıyor. Bu tabloya nasıl demokrasi diyebilirsiniz?

 
AP LDP BAŞKANI GRAHAM WATSON

Bu habere çok şaşırdım. Bu, Avrupa’da çok tuhaf bir hadise olarak algılanacaktır. Avrupa’da hiçbir savcı ılımlı, muhafazakar bir partiyi hele halktan kısa süre önce çok büyük bir vekalet aldıysa kapatmayı tahayyül dahi etmez. Başörtüsü konusunda son derece kısıtlı bir adım atan bir siyasi partiyi kapatamazsınız.

AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ RIA RUIJTEN OOMEN

Bu tamamıyla delilik. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. İnanamıyorum. Hayatımda bir devlet savcısının yapmak istediklerini icra etmek için siyaseti kullandığına şahitlik etmedim. AK Parti demokratik yollarla seçilmiş, kanunları Meclis’in çoğunluğunun desteği ile çıkarmış bir parti. AK Parti’nin laiklik karşıtı bir kanun çıkardığına, bir faaliyette bulunduğuna şahitlik etmedim. Savcılar bu tür davalarla kendilerini komik duruma düşürüyor. Bu dava benim de raporumda işaret ettiğim gibi yargının acilen derinden ıslah edilmesi gerektiğini bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor.

AP SOSYALİST GRP.BŞK.YRD. HANNES SWOBODA

Bu delilik. Tamamıyla şoke oldum. Bu Türk insanının iradesine ve demokrasiye tamamen aykırı. AK Parti’nin nasıl olup da laiklik karşıtı faaliyetlerin merkezi olduğunu anlamış değilim. Bu tamamen icat edilmiş bir bahane, hakikatle hiç bir irtibatı yok. Bu açık şekilde Türk demokrasisinin hâlâ ne kadar kırılgan olduğunu gösteriyor. Türkiye acilen siyasi partiler kanununu tekrar ele almalı ve siyasi partilerin kapatılmasını neredeyse imkansız hale getirmeli.

AP SOSYALİST GR.BŞK.YRD. JAN MARINUS WIERSMA

Siyasi hayatımda böyle bir şey görmedim. Bu tamamıyla bir savcının siyasi bir müdahalesi. Avrupa için çok rahatsız edici bir haber ve çok tuhaf. AK Parti’nin gizli gündemi ya da Türkiye’yi İslamileştirdiği iddiası ile girmek büyük bir garabet. Ben AK Parti’nin böyle bir gündemi olduğunu hiçbir yerde görmedim, çıkardıkları kanunlarda bu tür bir iz yok. Başörtüsü konusu da bir sebep olamaz zira bu yasağı MHP ile birlikte kaldırdılar.

Bu olay Türk adaletinin hâlâ tarafsız olmadığını gösteriyor.

TÜRKİYE-AB KARMA PARLAMENTO KOMS.EŞBŞK. JOOST LAGENDIK

Şok içerisindeyim. Böyle bir davayı ciddiye almakta zorlanıyorum. Bir hakim nasıl böyle bir sonuca ulaşabilir, anlayabilmiş değilim. Bu 21. yüzyıla uyum sağlayamayan eski bir zihniyeti temsil ediyor. Adalet kurumlarından böyle bir karar çıkması çok şaşırtıcı. Türkiye’nin acilen yeni bir hakimler, savcılar, hukukçular nesline ihtiyacı var. Bu her halükarda Türkiye için kötü haber. Türkiye’nin Avrupa’daki imajına darbe vuracak. Umuyorum ki, hakim hemen reddedecek davayı.
 

ABD DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ MATT BRYZA
 
İlgili bütün tarafların, Türkiye’nin demokratik kurumlarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu, bizim Türkiye’nin demokratik laikliğine verdiğimiz desteği yansıtıyor. Herhangi bir demokraside, seçmenlerin, ülkelerinin siyasi geleceğini belirlemesi esastır ve seçmenler 2007’de kararlarını verdi.
 
AP TÜRK ÜYESİ CEM ÖZDEMİR

Bu dava Türkiye’nin yüzde 50’sine ‘siz bu ülkenin bir parçası değilsiniz’ mesajı vermektir. Devlet kendisine başka bir halk seçsin. DTP’yi de eklerseniz halkın yarısından fazlası bir azınlık tarafından dışlanıyor. Avrupa’da yerleşik bir anlayış var: Parti yasakları demokrasilere yakışmıyor. Almanya’da Nazi partilerini bile yasaklamak zor. Bizim böyle bir müracaatımızı Alman mahkemeleri reddetti. Burada AK Parti’yi de eleştirmek istiyorum. AK Parti siyasi partilerle ilgili kanunu düzenlerken daha net tavır almalı ve parti yasaklamayı imkansız hale getirmeliydi.

Türkiye maalesef bir partiler mezarlığı.

AP KADIN HAKLARI RAPORTÖRÜ EMİNE BOZKURT

Türkiye’de halkın büyük bir kısmının oyunu alan ve Avrupa’ya güven veren bir partiye karşı birdenbire kapatma davası açılması çok tuhaf. Bu partiyi Türk halkı hükümet yaptı. Siyasi bir partiyi kapatmak için çok ağır suçlamalar olmalı ve bu ithamlar ispatlanmalı. Farklı fikirleri, programları olan partilerin sürekli kapatılması demokratik değil. Bu haber benim için de çok sürpriz olmadı zira Türkiye’de maalesef siyasi partiler sürekli kapatılıyor.
 
PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN
 
En iyi ve sağlam yol halkı kapatmaktır. Uzaydan halk getirmektir. Bu gerekçelerin hiçbiri hiçbir demokratik devlette parti kapatma nedeni olmaz. Türkiye zaten yarı demokrasiye sahip devlet olarak görülüyor. Bundan sonra nasıl görüleceği mâlûm. Anayasa Mahkemesi’nin böyle bir kapatma kararı verebileceğini sanmıyorum.
 
TBMM BAŞKANI KÖKSAL TOPTAN
 
Yanlışlıklar sadece demokrasilerde vardır. Diktatörlüklerde, totaliter rejimde yanlışlık olmaz. Siyasi parti yanlış yapacak ki seçimde halk hesabını sorsun ve rakibine sıra gelsin. Acaba sorun "bu cahil halk ne anlar bu işlerden" düşüncesi mi? Çağdaş demokrasilerde partiler kurulur, kapanır. Ama halk kurar, halk kapatır. Önümüzde 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk bayramı var. Orada egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu anlatmaya çalışacağız çocuklarımıza.

Büyük Atatürk "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ demiş. Atatürk bunu demiş ama…" deyip bu durumu nasıl açıklayacağız, ben onu düşünüyorum.

 

GAZETECİ YAZAR HASAN CEMAL
 
Parti kapatılması karşısında hep olumsuz tavır aldım. Refah’ın kapatılmasını da AİHM tasvip etse de siyaseten doğru bulmadım. Demokrasilerde partilerin kolaylıkla kapatılmasına olumlu bakmıyorum. Geçmişte çok parti kapatılmış, yeni tabelayla açılmıştır. Şunu unutmamalı AKP her iki oydan birini alarak demokratik yoldan iktidara gelmiştir. Bu partinin kapatılması siyasi istikrara yardım etmez.

DTP GRUP BAŞKANVEKİLİ SELAHATTİN DEMİRTAŞ

 
Yüzde 47 oyla iktidara gelen, ülkeyi yöneten ve içinden cumhurbaşkanı çıkarmış bir partinin kapatılma girişimi, demokrasi tarihine talihsiz bir olay olarak geçmiştir. Partiler halk tarafından açılıp, halk tarafından kapatılabilir. AK Parti hakkında açılan kapatma davası, ”Talihsiz bir olay”dır. AK Parti’ye açılan dava da DTP’ye açılan dava gibi, ”İdeolojik” amaçlarla açılmıştır. Bu davalar Türkiye’de hukukun demokratik değil, ideolojik işlediğinin bir kanıtıdır.

ÖDP GENEL BAŞKANI UFUK URAS

 
Belli ki bazı güçler Türkiye’de demokrasiye balans ayarı yapmaya çalışıyorlar.

Ve Türkiye’deki demokrasi dışı güçlerin Cumhuriyet Başsavcısına çok bel bağladıklarını görüyoruz. 2003 yılından beri ülkeyi yöneten bir partiye yönelik böyle bir tavır kabul edilemez. Birileri AKP kapansın, DTP kapansın böylece iktidara gelirim diye düşünüyor olabilir. Bu akbaba siyasetidir. Türkiye’de savcılar ve hakimlerin hegemonyası ve diktatörlüğüne karşı çıkmamız gerekiyor. O yüzden gelişmeleri kabul edilemez buluyorum.

GAZETECİ YAZAR ALİ BAYRAMOĞLU
 
Anayasa Mahkemesi’ne açılan dava beklemediğim bir talep… Başsavcının bu talebi gerçekten şaşırtıcı. AK Parti’nin 6 ay önce yapılan seçimlerde yüzde 47 oy oranı ile iktidara geldi. Yakın zamanda yapılan yoklamalarda da AK Parti’nin yine benzer bir oy oranına sahip olduğunu görüyoruz.

MÜSİAD BAŞKANI ÖMER BOLAT

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya’nın AK Parti’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’nde dava açması Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrar aradığı bir dönemde son derece yanlış bir tutum.

PROF. DR. HASAN KÖNİ

Çeşitli modeller vardı şimdi yeni model ortaya çıktı. 1960-1980 "askeri darbe", 1990 ile 2000 yılları arasında "balans ayarı", 2000 ile 2010 arası "hukuki ayar". Bu yeni bir model. Ne olacağını göreceğiz. Çünkü örnek yok.
Bu tarz hukuki baskılara ABD ve Avrupa’da rastlanılmaz. Benzeri ancak Afrika, Asya ve Ortadoğu’daki ülkelerde görülebilir.
Dava için Anayasa Mahkemesi’nin vereceği karar beklenmeden dava açılması daha lginç.

PROF. DR TOKTAMIŞ ATEŞ

Dava anlamsız. Böyle saçmalık olmaz. Cezayı gerektirecek bir şey yok.

CHP’Lİ ESKİ BAKAN FİKRİ SAĞLAR

İktidar olan bir partinin kapatılması demokratik hukuk devleti ile bağdaşmaz. Parti kapatılarak hiçbir yere varılamadığı artık öğrenilmiş olmalıdır.
Demokrasilerde cezayı sadece halk verebilir.

CHP ESKİ MİLLETVEKİLİ ESAT CANAN

Başsavcı tarafından açılan kapatma davasının kabul etmesi mümkün değildir Bu dava ile demokrasiye müdahale edilmiştir. Öne sürülen gerekçelerin hiçbir haklı yanı yoktur. Laikliğe karşı bir tehlike yoktur. Asıl tehlike oligarşik yapının demokrasiye karşı direnmesidir. Anayasa’da yürütme, yasama ve yargı birbirinden ayrılmışken, bu dava ile yargı siyasi alana müdahale etmiş, siyasi takdirini kullanmaya kalkışmıştır.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davaya dahil edilmesi olayın komikliğini orta koymuştur. Cumhurbaşkanına dava açmak, vatana ihanet suçu dışında mümkün değildir. Başsavcı burada da yetkisini aşmıştır.

Parti kapatmaları ve siyasal alana müdahaleye karşı tüm siyasi partilerin el birliği yaparak karşı çıkması gerekir. Türkiye bir demokratik hukuk devleti mi olacak yoksa bir kutsal devlet mi olacak. Bu tercihin iyi yapılması gerekiyor. Halkın iradesini önlemek mümkün müdür?   

ANAP BAŞKANI UĞUR MUMCU

Kapatma, yasaklama gibi girişimler neresinden bakılırsa bakılsın demokrasiye müdahaledir. Gözüken veya gösterilen amacı ya da nedenleri ne olursa olsun işe yaramaz ve ne demokrasi ne de laiklik adına kabul edilemez.

CHP ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL

Demokrasilerde, parti kapatmak yerine, güçlü karşı alternatifler oluşturmak gerekir. Türkiye’de demokrasi tek ayak üzerinde yürüyor. AK Parti’nin karşısında, güçlü siyasi alternatif yok. Güçlü bir muhalefet olmayınca, görev başka odaklara düşüyor.

Ben parti kapatılmasına karşıyım. Partiler, halkın gücüyle kurulur, yine halkın gücüyle gider. Tek başına iktidar olacak kadar güç edinmiş partiyi kapatsanız ne olur? Demokrasiye inanıyorsak, bunu içimize sindirmemiz mümkün değildir. Fikirle, düşünceyle yapmamız gereken siyaseti, mahkeme yoluyla yapamayız."

BBP GENEL BAŞKANI MUHSİN YAZICIOĞLU

Terör ve şiddeti metot olarak benimsememiş siyasi partilerin kapatılması demokratik değildir. Siyasi partilerin bu gerekçelerle kapatılmasının ülkeye faydası hiçbir zaman olmamıştır.

HAK-PAR İL BAŞKANI MEHMET BAYDAR

Bu dava Ergenekon soruşturmasının bir rövanşıdır. Son aylarda derin devlete yönelik operasyonların artması ve ilginç bağlantıların ortaya çıkması bazı odakları rahatsız etmiş ve harekete geçirmiştir.

Son 1 yıldan bu yana yaşanan Cumhurbaşkanlığı seçimleri, genel seçimler ve türban tartışmalarında kamuoyu kazanmaya çalışan bu derin güçler kriz senaryoları ortaya attı. Ancak taraftar bulamadılar. Bütün bunlardan sonra bir de Ergenekon çetesine yönelik yapılan operasyonla daha da rahatsız olan derin güçler AK Parti’ye yönelik bir karşı operasyon başlatmıştır.

AKPARTİ GN.BŞK.YRD. FIRAT

Türk demokrasisi büyük bir ayıpla karşı karşıya bırakılmıştır. Başsavcının Anayasa mahkemesine yaptığı kapatma başvurusunun hedefi AK Parti değil Türk demokrasisi ve millet iradesidir. Bu başvuru üçüncü sınıf bir hukuk anlayışının ürünüdür. Taşıdığımız iktidar sorumluluğumuzun da gereği olarak aklı selimi muhafaza etmek, huzur ve istikrarımı korumakla ve milletimizi sağduyu ve sükunete davet etmek, yine bize düşmektedir milletimize tam bir kararlılıkla sesleniyoruz; müsterih olunuz, 22 Temmuz’da verdiğiniz temsil yetkisine sonuna kadar sahip çıkacağız.

 

Basın
 
 

Reklamlar
Bu yazı Haberler ve politika içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s